PERSONVERN OG BRUKERVILKÅR

1.1 Denne nettside eies og drives av Riddergaarden. 1.2 Disse vilkår («Brukervilkårene») gjelder for ditt bruk av nettsiden. Gjennom å ha tilgang til, besøke og bruke nettsiden, samtykker du i de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden. 1.3 Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov ved bruk av nettsiden.

 

2 ENDRING AV NETTSIDE OG BRUKERVILKÅR

2.1 For å forbedre ditt bruk av nettsiden vil Riddergaarden kunne komme til å gjøre endringer på den. 2.2 Riddergaarden forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som anses som nødvendig. Videre forbeholder Riddergaarden seg retten til å gjøre endringer i Brukervilkårene. Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.

 

3 IMMATERIELLE RETTIGHETER

3.1 Alt innhold på nettsiden eies, om ikke annet angis, av Riddergaarden. 3.2 Nettsidens innhold er i alle henseender beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene. 3.3 Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra Riddergaarden. Unntak gjøres for tilfeldig lagring på datoer eller utskrift for særskilt personlig bruk. 3.4 Selve anvendelsen av varemerket og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter Riddergaarden eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke.

 

4 HYPERLINKER

4.1 Riddergaarden sin nettside kan inneholde hyperlinker til nettsider som eies og er levert av tredjemann. Anvendelsen av slike linker innebærer at du forlater Riddergaarden sin nettside. 4.2 Riddergaarden råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjemenn. 4.3 At Riddergaarden tilbyr slike linker innebærer ikke at Riddergaarden stiller seg bak informasjonen, produktet eller tjeneste som tilbys via hyperlinker. 4.4 Ettersom Riddergaarden ikke har ansvar for håndtering og personvern av din personlige informasjon på disse sidene, anbefaler Riddergaarden deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av nettsiden. Bruk av sider tilhørende tredjemenn skjer utelukkende på brukerens risiko.

 

5 INNHOLD PÅ NETTSIDEN SKAPT AV BRUKERNE

5.1 Riddergaarden vil kunne komme til å gi brukere av nettsiden anledning til selv å publisere eller laste opp innhold på nettsiden. 5.2 Gjennom å laste opp, publisere eller på annen måte skape innhold på nettsiden, medvirker du til å opprette innhold på nettsiden som du bærer det fulle ansvar for, og som

du som bruker kan bli holdt ansvarlig for. 5.3 Brukere forplikter seg til å holde Riddergaarden skadesløs, og bekrefter at publisert innhold ikke krenker tredjemanns rett slik som opphavsrett etc. Riddergaarden tar ikke på noen måte ansvar for innhold som skapes av nettsidens brukere. 5.4 Riddergaarden forbeholder seg ubegrenset rett til, etter eget skjønn, helt eller delvis å fjerne slikt innhold som er opprettet av nettsidens brukere, og som det er fare for at helt eller delvis strider mot norsk lov, eller som av Riddergaarden anses som ulempelig, støtende, vulgært, ubetydelig eller usømmelig, eller som på noen annen måte kan forårsake skade for Riddergaarden eller sine samarbeidspartnere. 5.5 Riddergaarden forbeholder seg retten til å iverksette ytterligere tiltak for å forhindre misbruk og andre skadelige handlinger. 5.6 Brukerne eier rettighetene til materialet, men gir Riddergaarden en global, og tidsmessig ubegrenset rett til fritt og uten kostnader og begrensninger, å bruke materialet som publiseres på nettsiden.

 

6 ANSVARSGEBRENSNING

6.1 Riddergaarden gir ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet. 6.2 Riddergaarden garanterer heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden. 6.3 Riddergaarden har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av preseptorisk lovgivning.

 

7 BRUK OG HÅNDTERING AV COOKIES

7.1 Riddergaarden benytter seg av «cookies» for å forenkle bruken av sin nettside. 7.2 En cookie er en liten tekstbasert datafil som en nettserver kan be om å få lagre på en nettstedsbesøkendes harddisk. Cookien hjelper til med å kjenne igjen hvilken type innhold og hvilke sider som besøkes på vårt nettsted. Informasjon som lagres ved hjelp av en cookie kan være hvordan brukeren bruker nettstedet, hva slags type av nettleser brukeren benytter og hvilke nettsider brukeren har besøkt. Cookien muliggjør at Riddergaarden kan forbedre ditt besøk på sine nettsider. 7.3 En permanent cookie ligger igjen på brukerens datamaskin for et bestemt tidsrom. En sesjonscookie lagres tilfeldig i datamaskinens minne mens den besøkende er inne på en hjemmeside. Sesjonscookien forsvinner når brukeren stenger sin nettleser. Riddergaarden benytter seg av både av permanente cookies og sesjonscookies. Riddergaarden kan også komme til å benytte en tredjeparts cookies. 7.4 Om brukeren ikke vil tillate cookies kan brukeren velge å endre innstillingene for brukerens nettleser sik at cookies ikke aksepteres. Om brukeren ikke aksepterer cookies kan dette påvirke nettsidens funksjonalitet.

 

8 HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER

8.1 Riddergaarden håndterer dine personopplysninger i henhold til norsk Lov om behandling av personopplysninger, og ivaretar den personlige integriteten ved håndteringen av dine personopplysninger. 8.2 Gjennom å bruke Riddergaarden sin nettside aksepterer du at Riddergaarden aktivt samler inn, håndterer, lagrer og bruker, samt på annen måte behandler dine

personopplysninger for at Riddergaarden og samarbeidsselskap, skal kunne tilby de produkter og tjenester som tilbys via Riddergaarden sin nettside. 8.3 For personer under 18 år kreves som utgangspunkt vergens samtykke for registrering og håndtering av personopplysninger. Gjennom å samtykke til disse vilkårene bekrefter du at du enten er over 18 år eller at din verge samtykker til at Riddergaarden lagrer og håndterer dine personopplysninger i henhold til disse vilkårene. Riddergaarden forbeholder seg retten til å få samtykket verifisert. 8.4 Riddergaarden har rett til å bruke dine personopplysninger for å sende ut informasjon om tilbud og produkter til deg. Ønsker du ikke å motta slik informasjon, ber vi deg kontakte kundeservice som du når gjennom e-post: kontakt@riddergaarden.no 8.5 Riddergaarden kan engasjere underleverandører for å utføre en rekke funksjoner som f.eks. markedsføring og tekniske tjenester for nettsiden. Disse underleverandørene kan i visse tilfeller få tilgang til brukerens personopplysninger dersom det er nødvendig for å kunne utføre et oppdrag for Riddergaarden. Riddergaarden behandler alle personopplysninger med største forsiktighet og underleverandører får kun bruke personopplysningene for å utføre oppdrag for Riddergaarden. Underleverandørene har ikke rett til lagre personopplysninger og har ikke rett til å bruke dem på noen annen måte enn for å utføre sitt oppdrag for Riddergaarden.

8.6 Brukeren samtykker i at personopplysningene om brukeren lagres og brukes på den måte og de formål som angis i punktene 8.1 – 8.4. 8.7 Brukeren samtykker i at opplysninger/registreringsinformasjon brukes til å indentifisere brukeren med tanke på målgruppe i markedsføringsøyemed. Brukeren samtykker også i at slik informasjon kan utleveres til tredjemann i markedsføringsøyemed. En slik utlevering av informasjon kommer alltid til å være anonymisert. 8.8 Brukeren har rett til, etter skriftlig søknad til Riddergaarden, å få informasjon om hvilke personopplysninger som finnes registrert om brukeren. Eventuelle feilaktige personopplysninger kan brukeren be om å få rettet. Brukeren kan også søke om å få personopplysningene slettet. En slik søknad leveres til hotellet sin bookingavdeling ved at du sender en e-post til kontakt@riddergaarden.no

 

9 SIKKERHET PÅ NETTSIDEN

9.1 Riddergaarden, samt våre samarbeidsselskaper vil komme til å bruke den informasjon du oppgir ved transaksjoner på nettsiden. Slik informasjon omfatter kredit- og betalingskortinformasjon samt adresser for leveranser og fakturaer. 9.2 Riddergaarden tar alle rimelige skritt for å beskytte den informasjon du gir på dette området i forbindelse med transaksjoner. Riddergaarden garanterer imidlertid ikke for sikkerheten for de opplysningene du gir ut.

 

Personvernerklæring for Riddergaarden

 

1. Innledning

Vi i Riddergaarden behandler dine personopplysninger i forskjellige sammenhenger, for eksempel når du bestiller tjenester av oss, overnatter på våre hoteller, bruker tjenester vi leverer og i enkelte andre sammenhenger. I vår personvernerklæring finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysninger. Under finner du også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål eller vil kreve innsyn.

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende norske personopplysningsloven, herunder GDPR.

2. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Vårt foretak Riddertunet Lodge AS, org nr. 990 519 293, Skjenhauglie 41, 2953 Beitostølen, og Beitostølen Resort AS, org nr. 985 797 013, Bygdinvegen 3812, 2953 Beitostølen, tlf. 61351000, email: kontakt@riddergaarden.no er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i våre systemer for booking, fakturering og hotelldrift. Vi er også behandlingsansvarlig for vår markedsføring og utsendelse av eposter fra oss til våre kunder og kontakter.

 

3. Behandling av personopplysninger knyttet til booking og opphold

I forbindelse med dine bookinger foretatt av deg selv eller av andre på vegne av deg, behandler vi de personopplysninger vi trenger for at vi skal kunne oppfylle avtalen om booking og kjøp av tjenester. Dette er opplysninger du har gitt oss direkte eller som du har gitt oss via reisebyrå eller agent. Vi behandler eksempelvis opplysninger om din identitet, dine kontaktopplysninger og din betalingsinformasjon. I noen tilfeller vil vi lagre ditt passnummer. I tillegg behandler vi andre opplysninger du måtte ha gitt oss og som har relevans for ditt opphold hos oss. Dette kan være informasjon om allergier eller om spesielle ønsker for ditt opphold. Vi registrerer alle kjøp og bestillinger du gjør hos oss som for eksempel spa, restaurant etc, for å levere slike tjenester og for at du skal kunne betale for dem.

Vi behandler disse opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen om booking med deg, og i tillegg så lenge gjeldende lovverk eller myndighetspålegg pålegger oss dette.

Vi loggfører bruk av nøkkelkort. Dette gjør vi for å motvirke og oppklare kriminalitet, og av hensyn til sikkerhet, herunder brannsikkerhet.

4. Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Dersom du melder deg på våre nyhetsbrev lagrer vi og bruker vi din epostadresse til å sende deg nyheter og tilbud fra oss.

Vi vil også bruke din e-postadresse eller telefonnummer til å sende deg nyheter og tilbud innenfor regler om eksisterende kundeforhold. Vårt grunnlag er markedsføringslovgivningen.

Vi vil kontakte deg i sosiale medier etter ditt samtykke eller innenfor eksisterende kundeforhold. For å bruke sosiale medier som kommunikasjonskanal må vi levere ut din e-postadresse eller ditt telefonnummer til det sosiale mediet. Vårt grunnlag for dette er samtykke eller legitime interesser.

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykker du har gitt oss. Du kan også reservere deg mot å motta markedsføring i eksisterende kundeforhold. Dette gjør du ved å sende en epost til kontakt@riddergaarden.no.

 

5. Behandling av personopplysninger for utvikling, feilsøking og sikkerhet

Vi vil behandle data som inkluderer personopplysninger for å gjøre feilsøking og rette feil, forbedre tjenestene våre og teknologien vi bruker og for å analysere bruk og brukeradferd. Videre vil vi behandle personopplysninger for å verifisere din identitet, herunder verifisere identitet i forbindelse med din bruk av våre digitale tjenester.

Vi anonymiserer data eller utarbeider statistikk så langt vi klarer, men vil også måtte behandle personopplysninger for utviklings-, feilsøkings-, statistikk- og sikkerhetsformål.

 

6. Behandling av personopplysninger for øvrig

Dersom du kontakter vår kundeservice eller på annen måte henvender deg til oss med forespørsler, vil vi behandle personopplysninger du gir så langt det er nødvendig for å besvare og loggføre din henvendelse. Grunnlaget for dette er legitime interesser eller for å oppfylle avtaler med deg eller besvare dine henvendelser.

Ut over behandling beskrevet i vår personvernerklæring eller basert på ditt samtykke, vil vi i noen tilfeller måtte eller kunne behandle personopplysninger når gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol pålegger oss eller tillater oss dette.

 

7. Utlevering av personopplysninger og lovpålagt behandling.

Vi leverer ikke ut dine personopplysninger til tredjepart, med mindre du har samtykket til dette, eller med mindre gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol tillater oss eller pålegger oss dette.

For ordens skyld opplyser vi om at vår bruk av databehandler for å behandle opplysninger på vegne av oss, ikke regnes som utlevering.

 

8. Dine rettigheter

Du som person har flere rettigheter etter personopplysningsregelverket.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Vi kommer til å be deg bekrefte din identitet eller be deg oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette må vi gjøre for å forsikre oss om at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

9. Personalisering av opphold hos oss

Riddergaarden ønsker å tilby våre kunder et best mulig hotellopphold tilpasset den enkelte gjests preferanser og kjøpshistorikk.

Vi vil, med grunnlag i berettigede interesser bruker opplysninger vi har mottatt fra deg om dine preferanser for rom (for eksempel «vindu mot fjellet» «ønsker stille rom») og opplysninger om dine kjøp hos oss («sparkling water» fremfor «still water») til å tilby deg et tilpasset opphold.

Disse opplysningene samles inn basert på dine kjøp hos oss og de ønsker du ytrer til våre ansatte.

Vi vil i tillegg noen ganger hente inn informasjon om deg fra åpne kilder som internett og sosiale medier, begrenset til informasjon relevant for å tilby deg et personalisert opphold hos oss. Grunnlaget for dette er berettigede interesser.

Opplysningene vil ikke bli levert ut til andre.

Du kan reservere deg mot vår bruk av dine opplysninger for personalisering av ditt opphold. Dette kan du gjøre ved å sende epost til kontakt@riddergaarden.no

 

10. Endringer i personvernerklæring eller i behandling

Vi jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring av våre tjenester overfor våre kunder. Dette vil kunne endre måten eller omfanget av vår behandling av personopplysninger. Informasjonen vi gir gjennom denne personvernerklæringen vil derfor justeres og oppdateres med ujevne mellomrom. Vi vil dessuten endre personvernerklæringen når nye regler eller myndighetspraksis gjør det nødvendig.

 

Brukervilkår for Riddergaarden nettsider

Her finner du brukervilkårene for våre nettsider. Ved spørsmål ber vi deg kontakte kundeservice, enten via e-post kontakt@riddergaarden.no eller på telefon +47 61 35 10 00. Vi viser i tillegg til vår Personvernerklæring, som du finner informasjon om i avsnittet over.